N15-7 ชุดกาแฟมินิ

รวมทั้งชุด 3 ชิ้น ราคา 13,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน) ไม้สัก สีไม้
โต๊ะวงรีขากลม ราคา ตัวละ 7,500.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)
ขนาด 100×50 cm. สูง 45 cm.
เก้าอี้  ราคา ตัวละ 3,200.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)