N15-9 ชุดโต๊ะบาร์+เก้าอี้บาร์ ไม้สัก

ราคา  17,900 –. (มีส่วนลดหน้าร้าน) ไม้สัก สีไม้
ทั้งชุด รวมเก้าอี้ 3 ตัว ราคาพิเศษ

โต๊ะบาร์    ขนาด ยาว 200 cm. ลึก 50 cm. สูง 100 cm.

เก้าอี้ บาร์  ขนาด ยาว 39 cm. ลึก 43 cm. สูง 94 cm.