N16-15 ตู้หนังสือ หน้าโล่งมี 4 ชั้น 2ลิ้นชักล่าง ไม้สัก สีไม้

ราคา 13,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

ขนาด กว้าง 90 cm. ลึก 35 cm. สูง 180 cm.

ตู้หนังสือ หน้าโล่ง มินิมอล

มี 4 ชั้น  2 ลิ้นชักล่าง ขาแหลม

ติดมือจับปุ่มไม้