N16-20 ตู้หนังสือชั้นสลับ หลังโล่ง ข้างฟักทึบ เสี้ยนดำ

ราคา 19,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

กว้าง 100 cm. ลึก 40 cm. สูง 200 cm.

มี 2 ลิ้นชัก ชั้นสลับ

ด้านหลังโล่ง  ด้านข้างฟักทึบ

งานสีเสี้ยนดำ