N16-34ชั้นหนังสือแบ่งเป็นช่องๆๆ

ราคา 56,700-.(ราคานี้มีส่วนลดหน้าร้าน)

ชั้นหนังสือแบ่งเป็นช่องๆๆ
งานจะแบ่งเป็น 3 ชิ้นแต่ละชิ้น ขนาด กว้าาง 90 cm. ลึก 35 cm. สูง 210 cm.
ถ้ารวมกันแล้วจะได้มีขนาด
ขนาด กว้าาง 270 cm. ลึก 35 cm. สูง 210 cm.(ตามรูปภาพ)