N16-7 ตู้หนังสือ ข้างซี่ 2 ลิ้นชัก ไม้สัก สีไม้

ราคา 15,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

ขนาด ยาว 100 cm. ลึก 40 cm. สูง 180 cm.

มี 4 ชั้น

มี 2 ลิ้นชัก

ด้านช้าง เป็นซี่กลม

หลังเป็นไม้ทึบ

งานไม้สัก สีไม้