N17-14 โซฟาหลังซี่ ตัวแอล ไม้สัก เข้าชุด ตัวกลาง หน้ากระจก ไม้สัก สีไม้

ชุดรับแขกโซฟาตัวแอล+โต๊ะตัวกลาง ทั้งชุด ราคา 46,800.- (มีส่วนลดหน้าร้าน) ราคานี้ไม่รวมเบาะ
โซฟาตัวแอล ราคา 38,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)
ตัวที่ 1 ขนาด 200 cm. ลึก 80 cm. สูง 75 cm. มีลิ้นชัก 2 ลิ้นชัก มีวางแขน ข้างซ้ายและขวา
ตัวที่ 2 วางต่อตัวแอล  ขนาด 140 cm. ลึก 80 cm. สูง 75 cm. มี 2 ลิ้นชัก
ติดมือจับสวยงาม
(ราคานี้ไม่รวมเบาะ เบาะงานสั่งตัด)
โต๊ะตัวกลาง หน้ากระจก ขนาด ยาว 100 cm. ลึก 60 cm. สูง 50 cm.
ราคา 7,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)
(ราคานี้ไม่รวมเบาะ)
**สามารถวางสลับข้าง ตัวแอลได้**