N17-15 โซฟาหลังซี่ ขอบบลมน ไม้สัก สีเสี้ยนขาว

สีเสี้ยนขาว ราคา 21,900.-  (ราคาไม่รวมเบาะ) (มีส่วนลดหน้าร้าน) ตามรูปภาพ

โซฟาหลังซี่ ขอบบลมน  ขนาด กว้าง 200 cm. ลึก 80 cm. สูง 75 cm.

สีไม้ ราคา 19,900.- (ราคาไม่รวมเบาะ) 
สีโอ๊ค ราคา 20,900.- (ราคาไม่รวมเบาะ) 
สีเสี้ยนดำ ราคา 22,900.- (ราคาไม่รวมเบาะ) 
(มีส่วนลดหน้าร้าน)