N17-20 โซฟาขาคู้ หัวม้วน ขาคู้ 3 ลิ้นชัก ไม้สัก สีไม้กัด

ราคา 23,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน) สีไม้กัด

ขนาด ยาว 217 cm. ลึก 80 cm. สูง 85 cm.

ราคา 20,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน) สีไม้

ราคา 21,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน) สีโอ๊ค

ราคา 22,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน) สีโอ๊ค

ราคา 23,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน) สีเสี้ยนขาว