N17-23 โซฟาแหย่งฟักทึบ ขนาด 100×200 cm. ไม้สัก สีไม้

ราคา 17,900-. (ราคานี้มีส่วนลดหน้าร้าน)
ขนาด ยาว 200 cm. ลึก 100 cm. สูง 85  cm.
ด้านหลัง และด้านข้าง เป็นฟักทึบ
ขาเป็นขาสิงห์
แข็งแรงทนทาน