N17-6 โซฟาตัวแอล รุ่นหลังซี่ มี 5 ลิ้นชัก ไม้สัก สีเสี้ยนขาว

ราคา 42,900.- สีเสี้ยนขาว (ราคานี้ ไม่รวมเบาะ )(มีส่วนลดหน้าร้าน)

โซฟาตัวแอลรุ่นหลังซี่ ไม้สัก สีเสี้ยนขาว

ตัวที่ 1 ข้างมีที่วางแขน 1 ข้าง มี 3 ลิ้นชัก ขนาด ยาว 200 cm ลึก 70 cm. สูง 75 cm.

วางต่อแอล ตัวที่ 2 มีที่วางแขน 1 ข้าง มี 2 ลิ้นชัก ขนาด ยาว 200 cm ลึก 70 cm. สูง 75 cm.

ติดมมือจับไม้

เบาะ งานสั่งตัดเบาะสวย 2 หน้า เป็นหนังกับผ้า

(ราคาไม่รวมเบาะ)