N17-7 โซฟาตัวแอล ขาคู้ ไม้สัก ไม้คัดหนา พิเศษ

ราคา 33,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

โซฟาตัวแอล ขาคู้ หลังพิงเป็นซี่ตรง ด้านข้างเป็นทึบ หัวม้วน

ตัวแรก ขนาด กว้าง150 cm. ลึก 60 cm. สูง 80 cm.

ตัวต่อ ขนาด กว้าง 140 cm. ลึก 60 cm. สูง 80 cm.

งานไม้สัก สีไม้