N19-10 ตู้รองเท้า บานเกร็ดไม้สักงาน ไม้คัดเกรดเอ สีเสี้ยนขาว

งานไม้สักคัด เกรด เอ

ขนาด กว้าง 70 cm. ลึก 50 cm. สูง 150 cm.

มี 2 บานเปิด เป็นบานเกร็ด ติดมุ้งลวดกันแมลง

เป็นงานไม้สัก  ทำสีเสี้ยนขาวทั้งตัว

ภายในมีชั้น 8 ชั้น ตามรูป