N2-2 ตู้วางทีวี ไม้หนา ขนาด 160 cm. ไม้สัก สีไม้ (คลิกรูปดูเพิ่มเติม)

ราคา 18,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)
ขนาด ยาว 160 cm.ลึก 50 cm. สูง 80 cm.

มี 4 ลิ้นชัก ใส่ของได้