N2-20 เคาน์เตอร์ TV แคบซูลขาแหลม ไม้สัก สีเสี้ยนดำ

ราคา 14,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

เคาเตอร์ TV แคบซูลไม้สัก ขนาด กว้าง 200 cm. ลึก 50 cm. สูง 60 cm.

สีเสี้ยนดำ มีขาแหลม