N2-30 เคาน์เตอร์ทีวี หน้ากระจก 200 cm. ไม้สัก

ราคา 17,900 -. (ราคานี้มีส่วนลดหน้าร้าน)

ขนาด กว้าง 200 cm. ลึก 50 cm. สูง 80 cm.

ตรงกลาง มี 2 บานเปิด

ข้างขวามี 1 บานเปิด ภายใน มี 1 ชั้น

ข้างซ้ายมี 1 บานเปิด ภายในโล่ง