N2-3 เคาน์เตอร์ทีวี แคปซูล ยาว 200 cm. ไม้สัก

ขนาด 200 cm. ราคา 16,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน) ตามรูปภาพ

ขนาด กว้าง 200 cm. ลึก 50 cm. สูง 60 cm.

เคาน์เตอร์ ทรงแคปซูล มี 8 ลิ้นชัก ไม้สักแท้ สีไม้

ขนาด 150 cm. ราคา 15,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

ขนาด กว้าง 150 cm. ลึก 50 cm. สูง 60 cm.

เคาน์เตอร์ ทรงแคปซูล มี 8 ลิ้นชัก ไม้สักแท้ สีไม้