N2-37 เคาน์เตอร์ TV 4 ลิ้นชักแกะลาย สีเสี้ยนดำ ขนาด150 cm.

ราคา 18,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

เคาเตอร์ TV มี4 ลิ้นชักแกะลาย ขานกสีเสี้ยนดำ

ขนาด กว้าง 160 cm. ลึก 50 cm. สูง 70 cm.