N2-38 ชุดวางทีวี 3 ชิ้น งานหลุยส์ ไม้สัก สีเสี้ยนดำ

เคาเตอร์ทีวี ตัวกลาง กว้าง 160 cm. ลึก 50 cm.สูง 70 cm.

ตู้โชว์กระจกตัวข้าง กว้าง 70 cm. ลึก 50 cm. สูง 230 cm.

ในเซตมี  3 ชิ้น