N2-39 เคาน์เตอร์ 6 ลิ้นชัก ขาล๊อฟ 180 cm. ไม้สัก สีไม้

ราคา 17,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน) 

ขนาด กว้าง 180 cm. ลึก 40 cm. สูง 55 cm.

มี 2 ลิ้นชัก มี 2 บานเปิด

มี 2 ช่องโล่งยาง วางของได้