N2-40 เคาน์เตอร์บานเลื่อนหวาย 200 cm. ไม้สัก สีไม้

ราคา 22,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)
เคาน์เตอร์บานเลื่อน หวาย ภายในมี 1 ชั้นไม้

หน้าเป็นบาน 2 บาน เลื่อน

มีบานเปิดหน้าโค้ง ด้านข้าง 2 ข้าง

ขาเป็นขาตรง ทำความสะอาดง่าย

ขนาด ยาว 200 cm. ลึก 40 cm. สูง 60 cm.