N2-43 เคาน์เตอร์ 4 บาน เปิดบานหวาย ไม้สัก

ราคา 18,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)
เคาน์เตอร์บานเปิด หวาย ภายในมี 1 ชั้นไม้

หน้าเป็นบานเปิด 4 บาน

มีบานเปิดหน้าสี่เหลี่ยม ติดมือจับสวยงาม

ขาเป็นขาตรง ทำความสะอาดง่าย

ขนาด ยาว 155 cm. ลึก 50 cm. สูง 75 cm.

(สินค้า สั่งผลิต 30 วัน)