N2-48 ชุดวางทีวี 3 ชิ้น ลายชักร่อง ไม้สัก สีเสี้ยนดำ

ทั้งชุด 3 ชิ้น ราคา 47,700.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

ในเซตมี  3 ชิ้น ตู้โชว์ 2 ตัว เคาเตอร์วางทีวี 1 ตัว

เคาเตอร์ทีวี ตัวกลาง ราคา ตัวละ 13,900.- 

ขนาด กว้าง 120 cm. ลึก 50 cm.สูง 80 cm.

ตู้โชว์กระจก ตัวข้าง ราคา ตัวละ 16,900.- 

ขนาด กว้าง 60 cm. ลึก 59 cm. สูง 210 cm.