N2-52เคาน์เตอร์ทีวี ยาว 200 cm. ไม้สักสีเสี้ยนขาว

ราคา 24,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน) ตามรูปภาพ

ขนาด กว้าง 200 cm. ลึก 50 cm. สูง 50 cm.

เคาเตอร์  มี 8 ลิ้นชัก ไม้สักแท้ สีเสี้ยนขาว