N2-53 เคาน์เตอร์ TV ขานกแกะลาย ไม้สัก สีไม้

ราคา 23,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

เคาน์เตอร์ TV ขานกแกะลายมี 3 ลิ้นชัก

ตรงกลางมีช่อง วางของ 3 ช่องชั้น

มี  2 บานเปิด ด้านล่างโล่ง ทำความสะอาดง่าย

ขนาด กว้าง 200 cm. ลึก 55 cm. สูง 100 cm.