N23-54 เคาน์เตอร์ 2 บานเปิด 2 ลิ้นชัก ขาแหลม ไม้สัก สีไม้

โปรโมชั่น พิเศษ ราคา 8,999.- (ไม่มีส่วนลด)

ขนาด กว้าง 80 cm. ลึก 40 cm. สูง 90 cm.

มี 2 ลิ้นชัก 2 บานเปิด ขาแหลม

มี 1 ช่องโล่ง มือจับสวยงาม