N2-62 เคาน์เตอร์ลบมนลูกฟุกไม้สัก

ราคา 21,900 บาท(ราคานี้มีส่วนลดหน้าร้าน)

สีไม้สัก มี 6 ลิ้นชัก 2 บานเปิดด้านข้าง
สวยงาม น่าใช้
ด้านล่างทำความสะอาดง่าย
ขนาด กว้าง 200 cm.ลึก 40 cm.สูง 90 cm.