N2-8 เคาน์เตอร์ TV ขาทึบ 6 ลิ้นชัก 2 บานเปิดสีเสี้ยนขาว

ราคา 28,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

เคาน์เตอร์ TV ขาทึบ 6 ลิ้นชัก 2 บานเปิดสีเสี้ยนขาว

ขนาด 250 x 40 x 55 cm. (ขนาด วัดเป็น กว้างxลึกxสูง)