N22-7 ศาลเรือนไทยโบสถ์ เบอร์ 4

ราคา 25,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

ขนาดกว้าง 82 ซม. ลึก 122 ซม. สูง 217 ซม.

ศาลเรือนไทยโบสถ์เบอร์ 4 ตัวเรือนเป็นไม้สักแท้