N22-8 ศาลเรือนไทยโบสถ์ เบอร์ 5

ราคา 55,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

ขนาดกว้าง 110 ซม. ลึก 153 ซม. สูง 287 ซม.

ศาลเรือนไทยโบสถ์เบอร์ 5 ตัวเรือนเป็นไม้สักแท้