N23-16 เคาน์เตอร์ 3 ลิ้นชัก 2 บานเปิด ขาแหลม

ราคา 17,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

ขนาด กว้าง 150 cm. ลึก 50 cm. สูง 80 cm.

เคาน์เตอร์ 4 ลิ้นชัก 2 บาน สีเสี้ยนขาว มีให้เลือก 3 สีดังนี้

1. สีไม้สัก
2. สีโอ๊ค
3. สีเสี้ยนขาว