N23-17 เคาน์เตอร์ 9 ลิ้นชัก ขากลม

ราคา 16,900. – (มีส่วนลดหน้าร้าน)

ขนาด กว้าง 120 cm. ลึก 50 cm. สูง 80 cm.

เคาน์เตอร์ 9 ลิ้นชัก  มีให้เลือก 3 สีดังนี้

1. สีไม้สัก
2. สีโอ๊ค
3. สีเสี้ยนขาว