N23-18 เคาน์เตอร์ 2 บานเปิด 3 ลิ้นชัก

ราคา 15,900 (มีส่วนลดหน้าร้าน)

ขนาด กว้าง 120 ซม. ลึก 35 ซม. สูง 105 ซม.

ภายในมีชั้น 2 ชั้น

ขาแหลมทำความสะอาดง่าย

ติดมือจับปุ่มไม้ งานสวย