N23-10 ตู้เคาน์เตอร์ 10ลิ้นชัก ขาแหลม ไม้สัก

ราคา 17,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

ตู้เคาน์เตอร์ 10 ลิ้นชัก ขาแหลมไม้สัก

ขนาดกว้าง 105 cm. ลึก 50 cm. สูง 145 cm.