N23-28 เคาน์เตอร์ 3 ลิ้นชัก 3 บานเปิดบานแบบเซาะร่อง

ราคา 16,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

ขนาด กว้าง 160 cm. ลึก 50 cm. สูง 90 cm.

เคาน์เตอร์ 3 ลิ้นชัก 3 บานเปิดบานแบบเซาะร่อง  มีให้เลือก 3 สีดังนี้

1. สีไม้สัก
2. สีโอ๊ค
3. สีเสี้ยนขาว