N23-32 เคาน์เตอร์ เรียบโมเดิรน์น่ารัก ลิ้นชัก หลากสี ไม้สัก

งานน่ารัก เหมาะกับ เด็ก ๆ หรือผู้ที่ชอบงานสีสดใส
ขนาด กว้าง 100 cm. ลึก 30 cm. สูง 100 cm.