N23-35 ตู้เคาน์เตอร์ 160 บานเปิด งานแกะลายจีน ไม้สัก ขาตุ่ม

ราคา 16,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

ขนาด กว้าง 160 cm. ลึก 50  cm. สูง 100 cm.

มี 3 บานเปิด พร้อมติดกุญแจ

มี 3 ลิ้นชัก พร้อมติดกุญแจ