N23-42 เคาน์เตอร์ 18 ลิ้นชัก งานไม้สัก สีเสี้ยนดำ

ราคา 32,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน) สีเสี้ยนดำ

ราคา 31,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน) สีเสี้ยนขาว

ราคา 30,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน) สีโอ๊ค

ราคา 29,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน) สีไม้

ขนาด กว้าง 200 cm. ลึก 60 cm. สูง 80 cm.
มี 18 ลิ้นชัก
ติดมือจับสวยงาม