N23-53 เคาน์เตอร์ 2 บานเปิดบานหวาย

ราคา 18,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)
เคาน์เตอร์บานเปิด หวาย ภายในมี 1 ชั้นไม้

หน้าเป็นบานเปิด 2 บาน

มีบานเปิดหน้าสี่เหลี่ยม ติดมือจับสวยงาม

ขาเป็นขาตรง ทำความสะอาดง่าย

ขนาด ยาว 150 cm. ลึก 45 cm. สูง 80 cm.

(สินค้า สั่งผลิต 30 วัน)