N23-56 เคาน์เตอร์ขาเฉียงบานหวาย 2 ลิ้นชัก 2 บานเปิดกระจก ไม้สัก สีไม้

ราคา 12,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

เคาน์เตอร์ขาเฉียงบานหวาย

ขนาดกว้าง  80 cm. ลึก 40 cm. สูง 100 cm.

มี 2 ลิ้นชัก
มี 2 บานเปิดกระจก

ติดมือจับสวยงาม