N23-7 เคาน์เตอร์2 บานเปิด 3 ลิ้นชัก ขาแหลม

ราคา 15,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

ขนาด กว้าง 110 cm.ลึก 35 cm. สูง 80 cm.

มี 3 ลิ้นชัก 2 บานเปิด ภายในมีชั้น

ขาแหลม ทำความสะอาดง่าย