N24-2 ตู้บูชา องค์เจ้าแม่กวนอิม ขาคู้ ไม้สัก สีไม้

ราคา 20,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

ขนาด ยาว 90 cm. ลึก 60 cm. สูง 200 cm.

มี 4 ลิ้นชัก 1 ถาดวางของไหว้

ติดไฟส่องสว่าง

ขาคู้ ไม้สัก สีไม้