N25-8 ครึ่งวงกลมขานก ไม้สัก สีเสี้ยนขาว

ราคา 6,900-  สีเสี้ยนขาว ตามภาพ (มีส่วนลดหน้าร้าน)
ราคา 5,900-  สีไม้ (มีส่วนลดหน้าร้าน)
ราคา 6,500-  สีโอ๊ค (มีส่วนลดหน้าร้าน)
ราคา 7,500-  สีเสี้ยนดำ (มีส่วนลดหน้าร้าน)

ขนาด ยาว 90 cm. ลึก 45 cm. สูง 80 cm.

มี 1 ลิ้นชัก

แกะลายสวย