N25-9 ครึ่งวงกลมแกะลาย ขานก 80 cm. ไม้สัก สีโอ๊ค

ราคา 6,900-  สีโอ๊ค ตามภาพ (มีส่วนลดหน้าร้าน)

ขนาด ยาว 80 cm. ลึก 40 cm. สูง 75 cm.

มี 1 ลิ้นชัก

แกะลายสวย