N9-96 โต๊ะหมู่ซุ้ม รุ่น ขรินทร์ทิพย์ ขานกแกะลาย ไม้สัก สีไม้

ราคา 43,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

  • โต๊ะหมู่ซุ้ม ขานกแกะลายไม้สัก รุ่น ขรินทร์ทิพย์ (ขะ – ริน – ทิบ) เทวดาผู้เป็นใหญ่และเก่งกล้า
  • มี 2 ลิ้นชัก
  • ขนาด กว้าง 115 cm. ลึก 115 cm. สูง 220 cm.