N6-19 โต๊ะเครื่องแป้งผสมหวายสไตล์มินิมอล

ราคาโปรโมชั่น 15,999.-

  • ขนาด กว้าง 84 cm. ลึก 40 cm. สูง 126 cm.

  • มี 1 ลิ้นชัก

  • เก้าอี้ ขนาด กว้าง 35 cm. ลึก 35 cm. สูง 45 cm.

  • เข้าชุด พร้อมเก้าอี้

.