N23-50 เคาน์เตอร์ 12 ลิ้นชัก 150 cm. ไม้สัก สีเสี้ยนขาว

ราคา 21,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

ขนาด ยาว 150 cm. ลึก 50 cm. สูง 75 cm.

มี 12 ลิ้นชัก ติดมือจับสวยงาม

ด้านล่างโล่งทำความสะอาดง่าย