N9-93 โต๊ะหมู่ขั้นบันได รุ่นเล็ก 85 cm. ไม้สัก สีกัด

ราคา 17,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

  • ขนาด กว้าง 85 cm. ลึก 90 cm. สูง 92 cm.
  • โต๊ะหมู่ 5  วางอง์พระได้ 5 องค์
  • มี 2 ลิ้นชัก ใส่ของได้
  • แยกได้ 2 ชิ้น
  • ติดมือจับโบราณ สวยงาม