N9-92โต๊ะหมู่ ขั้นบันได ขนาด 120 cm. 6 ลิ้นชัก 1 วางของไหว้ ไม้สัก สีไม้กัด

ราคา 25,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)
ขนาด กว้าง 120 cm. ลึก 80cm. สูง 115 cm.
ท่อนล่าง มี 3 ลิ้นชัก 1 ถาดวางของไหว้
ท่อนบน มี 3 ลิ้นชัก
ติดมือจับโบราณสวยงาม
ต้นโพธิ์ทอง ราคา 1,700.-