N9-87 โต๊ะหมู่บูชาหมู่ 9 เคาเตอร์เล็ก มี 7 ลิ้นชัก สีไม้สัก

ราคา 17,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)
ขนาด กว้าง 100 cm. ลึก 60 cm. . สูง 125 cm.
ตอนบน มีแท่นวางพระ หมู่ 9 

มี 3 ลิ้นชัก

มี 1 ช่องลับเก็บของได้

ตอนล่าง

มี 1 ถาดวางของไหว้ยาว

มี 4 ลิ้นชัก  ติดกุญแจ 2 ลิ้นชักบน

ติดมือจับโบราณสวยงาม